Copyright © Joakim Åkesson 2004 - 2015
                      Sveriges regenter under 1000 år               
               
Regent                            Född/Död            Regeringtid
               
Erik Segersäll                  död ca 995            ca 970-995
Olof Skötkonung            död ca 1022          ca 995-1022
Anund Jakob                                               ca 1022-1060
Emund Gamle                                              ca 1050-1060